ART, TEXTILE ART, PATTERN DESIGN, GRAPHIC DESIGN, ILLUSTRATION, INTERIOR DESIGN

Category: Textile Art
Installation Art,Textile Art
“Преходът” / “The transition”

Преходът Червен светофар. Стотици коли, пълни с хиляди хора, стоят замлъкнали, спокойни, малко уморени, очевидно притеснени, но също така спокойни, почиващи си, мъркащи и едновременно с това ръмжащи и нервни. Стоят и чакат. И чакат сигнал. Сигналът, който отново ги хвърля в забързания, динамичен и неспособен да изчака живот. Зеленото светва и всички тръгваме заедно! Тръгваме от същата линия, след която се разделяме, защото за всеки целта е различна. Съществуването, моментът т ук и сега се развива и предлага на […]

Textile Art
“Face”
Textile Art
“Music”