„ПРЕХОДЪТ“/„ПРЕХОДЪТ“

Преходът


Червен светофар. Стотици коли, пълни с хиляди хора, стоят замлъкнали, спокойни, малко уморени, очевидно притеснени, а също така спокойни, почистващи си, мъркащи и едновременно с това ръчни ръчни и нервни. Стоят и чакат. И чакат сигнал. Сигналът, който повторно ги хвърля в забързания, динамичен и неспособен да изкача живот. Зеленото светва и всички тръгваме заедно! Тръгваме от същата линия, след което се разделяме, защото за всяка целта е различна. Съществуващото, моментът е включен и сега се развива и предлага на всяка различна посока. Различна мечта, различна възможност, различна усмивка, като израз на щастието, различни съставки в трудните дни. Съществува в динамиката около нас върви заедно с успеха, който не е радвал и провала, който не е натъжава. Промяната от тук и сега в ново тук и сега не са указания от блясъка в около до последната сълза и последната въздишка. За някои стоки е животът, за другия момент, за трети съд, който не е пречи или помага. За мен това е преходът. Преходът от грозна гъбица към красива пеперуда, преходът от малкото семе до бодливата роза, преходът от ококорените и любопитни очи, до уморения, видялвсичко поглед. От малките и неспособни да хванат нищо юмручета до свитите и опитващи да поддържат всичко сбръчкани длани. Преходът от вчера, към днес, към утре, който не кара да се усмихваме, плачем, съжаляваме, одобряваме, одумваме, смеем, съчувстваме, осмиваме, наслаждаваме се, живеем дебелина на линията, показва едни по-разчупени, но също така и доста опростени фигури. Едни изчистени форми, показват смисъла като цяло. Действие от едно нещо към друго, преход между преходите, движение в движещите се линии, прекъсване, показване и показване на моята гледна точка за служещото се Чистотата и хаоса във формите, контарста между две, линии като акцент, фигурата губеща се между тях, но и изграждането на тях от тях. Сблъскването им, пространството на помещението им и ритъмът, който въвежда в смисъла за прехода.а.


Едни самостоятелни фигури, които показват едно начало като предишно състояние към друго, към друго начало. Свързващата част с линията и пространството. Природните материали само подсилват изказа в творбата. Покажете гледната ми точка, подкрепете съзнателното усвояване на нещата като цяло, разрешавайте чрез хаоса, което създава във въвеждането.


Красотата и фината показност на едно състояние, подчертана от наситеното изграждане на определена форма, показваща моето чувство към дадената поза. Разчитам на линиите и ритъма, преплетен в тях, показвам и показвам човешката природа, човешкия смисъл. Или поне се опитвам. Всичко е така логично нарисувано и изградено, показва красиво, показва какво може да бъде, без да е, наистина така. С цел по-голямо въздействие и включване на пространството в динамиката на Преходът съм изработила пластмаса в реален размер, в който преплитам нишки от тел, който създадох с ритъма и движението на материала. Какво искам да покажа Какво искам да докажа Искам да изразя себе си. Да бъда нещо във това, което съм нарисувала, да бъда част от хаоса и да се опитам да го подредя чрез още по-голям хаос. Различното, показано във едно изложение, показва дадено и очакваното и каквото се случва по-натам. Просто си, показваш, очакваш и знаеш, че си и ще бъдеш.ш.

 

 

 

Преходът


Червена светлина. Толкова много коли, пълни с хиляди хора, мълчаливи, спокойни, малко уморени, очевидно притеснени, но и неспокойни, мъркащи, но и ръмжещи и нервни. Стой неподвижен и чакай. В очакване на този сигнал. Което ще ги хвърли в бързия, динамичен и неспособен да ги изчака живота. Зелените светлини светват и всички започват заедно! Започваме от една и съща линия и след това се разделяме, защото целта е различна за всеки един от нас. Съществуването, моментът тук и сега се развива и предлага на всички уникална посока. Той предлага различна мечта, различен шанс, различна усмивка като израз на щастие, различни сълзи в трудните дни. Съществуването в динамиката около нас винаги е заедно с успеха, който ни прави щастливи и неуспеха, който ни натъжава. Промяната от едно тук и сега в ново тук и сега ни придружава от блясъка в окото до последната сълза и последна въздишка. За някой това е животът, за други моментът, за трети съдбата е тази, която ни спира или ни помага..
За мен това е преходът. Преходът от грозния рак на красива пеперуда. Преходът от малко семе към бодлива роза. Преходът от очилата и любопитните очи към уморената и видяна всичко. От малко и неспособно да хванете малкия юмрук в свити и опитващи се да запазите живота сбръчкани ръце. Преходът от вчера, към днес, към утре, който ни радва, плаче, съжалява, одобрява, клюкарства, усмихва се, съчувства, осмива, наслаждава се, живее…
В моите творби искам да покажа прехода от началото към края, търся ритъма, който може да се намери в различната дебелина на линията. Показвам малко оживени, но в същото време опростени цифри. Един вид прости форми, показващи значението като обект. Процесът от едно нещо към друго, преходът между преходите, процесът, уловен в движещите се линии, показващ и излагащ моята гледна точка за случващото се.
Чистотата и хаосът във формите, контрастът между двете, линията като акцент, фигурата се губи някъде там и също се появява там.
Това са самостоятелни фигури, всяка от които показва ново начало като преходна форма в нещо друго, в ново начало. Свързващите части са линията и пространството. Естествените материали просто укрепват концепцията на тази работа. Те доказват моята гледна точка, подкрепяйки съзнателната асимилация; те излизат от хаоса, който само те първоначално са създали.
Красотата и деликатната обвивка на едно състояние, подчертани от пълната форма на създаване, показват моите чувства към конкретната позиция. Разчитам на репликите и ритъма, застъпен в тях. Показвам и подчертавам човешката природа и човешкия смисъл.
Всичко е толкова логично нарисувано и създадено, показващо красотата, доказващо, че може едновременно да бъде и да не бъде.
За по-нататъшно доразвиване на предвидения ефект от Прехода, представям и фигура в реални размери, в която преплитам железни жици, които я насищат с ритъма и движението на материала.l.
Какво искам да покажа Какво искам да докажа, че искам да изразя себе си. Да стана част от собствената си работа, да бъда парче от хаоса и да се опитвам да го потисна с още повече хаос.s.