Cart

0

Installation Art, Textile Art

“Преходът” / “The transition”

Преходът Червен светофар. Стотици коли, пълни с хиляди хора, стоят замлъкнали, спокойни, малко уморени, очевидно притеснени, но също така спокойни, почиващи си, мъркащи и едновременно с това ръмжащи и нервни. Стоят и чакат. И чакат сигнал. Сигналът, който отново ги… Continue Reading…

Textile Art

“Music”

HIGH SCHOOL OF APPLIED ARTS “ST. LUKA” – SOFIA, BULGARIA:  MAJOR “TEXTILE”